Aiemmin myönnetyt apurahat

Tältä sivulta voit selata Suomen Hyönteisseuran aiemmin myöntämiä apurahoja opinnäytetöihin, kongressimatkoihin, tutkimuksiin, selvityksiin ja muihin käyttötarkoituksiin.

2022

 • Patrick Heidbreder 1500 € väitöskirjaan: kekomuurahaisten genomin tutkimukseen
 • Matti Leponiemi 730 € kongressiosallistumiseen: International Congress of Entomology in Helsinki, Finland
 • Olli Loukola 1500 € kongressiosallistumiseen: International Society for Behavioral Ecology Congress in Stockholm, Sweden
 • Matias Mustonen 1000 € selvitystyöhön: maasiirojen kartoitus Suomessa
 • Tapani Neuvonen 940 € kongressiosallistumiseen: International Symposium on Syrphidae in Barcelonette, France
 • Ina Satokangas 900 € kongressiosallistumiseen: Congress of the European Society for Evolutionary Biology in Prague, Czech
 • Ella Sippola 1300 € väitöskirjaan: Bat ectoparasites and the potential pathogens associated with them
 • Anna Välkki 2000 € tutkimustyöhön: Kasviyhteisön monimuotoisuuden vaikutus niveljalkaisten runsauteen ohrapellolla (Twinwin-hanke)
 • Joona Hirvensalo 1000 € pro graduun: Nokkosen perhosten parasitoidit: loiskillan rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät

2021

 • Torgny Backman 1000 € pro gradu -työhön: Farmland invertebrates and grazing of cattle in Finland
 • Sander Bot 1960 € selvitystyöhön: Collecting Hoverflies in Lapland
 • Aleksi Elovaara 500 € pro gradu -työhön: Syzeuctus-suvun (Hymenoptera, Ichneumonidae) lajikuvaukset
 • Sami Karjalainen 1200 € kirjaprojektiin: Keräysmatkat Suomen hyppyhämähäkit (Salticidae) kirjaa varten
 • Kari Kaunisto 2000 € tutkimustyöhön: Hyönteisten suolistomikrobiston ajallinen vaihtelu
 • Minna Kohonen 1500 € pro gradu -työhön: Kontukimalaisen leviämishistoria ja tunnistaminen Suomessa
 • Pasi Sihvonen 1200 € kongressipuhujan matka- ja majoituskulut: International Congress of Entomology
 • Mikko Tiusanen 650 € tutkimustyöhön: The Bug-Network
 • Varpu Vahtera 1500 € tutkimustyöhön: Wolbachia-endosymbiontit ruskojuoksiaisilla
 • Heli Vainio 700 € tutkimustyöhön: Lantiaisten kolonisaatiotutkimus Örön linnakesaarella: kolmas tutkimusvuosi