Apurahat

Suomen Hyönteisseura myöntää vuosittain apurahoja opinnäytetöihin (pro gradu -tutkielmat), tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja hyönteisharrastuksen tarvike- ja välinekuluihin. 

Apurahoja myönnetään hyönteisaiheisiin ja muihin niveljalkaisiin (hämähäkkieläimet, äyriäiset ja tuhatjalkaiset) liittyviin hakukohteisiin. Aiemmin myönnettyjä apurahoja voi selata tämän sivun alisivuilta.

Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen. Apurahanhakija, joka ei ole seuran jäsen, voi ensimmäistä kertaa apurahaa hakiessaan liittyä seuran jäseneksi saman kalenterivuoden aikana, jolloin hänen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua sinä vuonna. Mainitse asiasta jäsenlomakkeessa.

Apurahojen haku on auki helmikuussa. 

Hakuohjeet

Hakemus on vapaamuotoinen ja sen enimmäispituus on kaksi (2) sivua. Hakemus voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksen tulee aina sisältää selkeä otsikko, hakijan ja projektin esittely, kuluerittely, haettava summa sekä hakijan pankkitilitiedot. Kerro hakemuksessa myös oppiarvosi sekä suorittamasi tutkinto ja tutkinnonsuorituspaikka. Katso alta tarkemmat ohjeet gradustipendien, työskentelyapurahojen ja tarvikeapurahojen hakemiseen. Muiden kuin gradustipendien ja työskentelyapurahojen osalta apurahan enimmäismäärää ei ole määritelty.

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan PDF-tiedostoina seuran sähköpostiosoitteeseen info@hyonteisseura.fi otsikolla, joka on muotoa "Apurahahakemus Etunimi Sukunimi".

Hakemus ja liitteet nimetään seuraavalla tavalla: 

 • "Sukunimi Etunimi Apurahahakemus"
 • "Sukunimi Etunimi Tutkimussuunnitelma"
 • "Sukunimi Etunimi Kuluerittely " 
 • "Sukunimi Etunimi CV"

Hakemus liitteineen voi olla myös yhtenä yhtenäisenä PDF-tiedostona, jolloin se nimetään muodossa: "Sukunimi Etunimi Apurahahakemus".

Gradustipendit

Gradustipendien suuruus on 1000 € ja sitä voi hakea kerran per graduaihe. Gradustipendi on henkilökohtainen työskentelyapuraha gradun tekijälle. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi laitetaan enimmäispituudeltaan kolmen sivun tutkimussuunnitelma. Hakemusteksti saa olla hyvin lyhyt ja ytimekäs teksti, jossa kerrotaan minkälaiseen graduun apurahaa hakee. Hakemuksessa tulee mainita työn suorittajan ja hänen yhteys- ja tilitietojensa lisäksi työn ohjaajan/ohjaajien nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, titteli ja koti-instituutti. 

Hakemukseen ei tarvitse kuluerittelyjä eikä CV:tä, sillä kyseessä on työskentelyapuraha gradun ajalle. Mikäli haet gradustipendin lisäksi apurahaa esim. laboratoriokuluille, kuluerittely tarvitaan. Tällöin hakemustekstissäkin tulee kertoa kertyvistä kuluista.

Työskentelyapurahat

Työskentelyapurahan suuruus on enintään 2000 euroa ja sitä voi hakea kerran samaan projektiin (tutkimus, selvitys, väitöskirjan viimeistely tms.). Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi laitetaan enimmäispituudeltaan kolmen (3) sivun tutkimussuunnitelma sekä enimmäispituudeltaan kahden (2) sivun CV. Hakemukseen ei tarvitse laittaa kuluerittelyä.

Tarvikeapurahat

Mikäli haet apurahaa selvityksestä, tutkimuksesta tai väitöskirjasta muodostuviin maasto- tai laboratoriotöiden tarvike- tai matkakuluihin, hakemukseen tulee liittää apurahahakemustekstidokumentin lisäksi kuluerittely, enimmäispituudeltaan kolmen (3) sivun tutkimussuunnitelma sekä enimmäispituudeltaan kahden (2) sivun CV.

Muut hakuohjeet ja myöntöperiaatteet

 • Gradustipendien ja työskentelyapurahojen hakija voi hakea samalla hakemuksella rahoitusta myös matka- ja tarvikekuluihin, jolloin hakemukseen tulee liittää selkeä kuluerittely. Esim. gradustipendi 1000 € + 300 € laboratoriokulut.
 • Kongressimatkoihin apurahaa hakevilla täytyy olla paikan päällä esitelmä tai posteri.
 • Tutkimus- tai selvitysprojekteissa katsotaan eduksi, että tutkimuksen tai selvityksen tulokset julkaistaan jossakin julkaisusarjassa ja että havainnot tallennetaan julkisiin tietokantoihin.
 • Hakijan tulee viipymättä ilmoittaa seuran sihteerille (info@hyonteisseura.fi), mikäli on hakenut ja saanut apurahaa samaan tarkoitukseen muualta, jolloin hänen hakemuksensa otetaan pois käsittelystä.
 • Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin.
 • Apurahaa ei myönnetä ruokakuluihin.
 • Hakija voi hakea apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Apurahoja myönnetään ensisijaisesti suomalaisille tutkijoille ja harrastajille, ja apurahoja myönnetään ulkomaisille henkilöille vain, mikäli he tekevät tutkimusta Suomessa tai Suomen lajistosta tai yhteistyössä suomalaisten kanssa.
 • Myöhästyneitä, aiheeseen kuulumattomia, ohjeiden vastaisia tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen jakaminen

Myönnetyt apurahat julkistetaan kevään vuosikokouksessa. Apurahan saajan toivotaan saapuvan paikalle vuosikokoukseen. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Apurahat laitetaan maksuun mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.

Apurahansaajia voidaan pyytää esitelmöimään seuran hyönteisiltaan.