Apurahat

Suomen Hyönteisseura myöntää vuosittain apurahoja opinnäytetöihin (pro gradu -tutkielmat), tutkimushankkeisiin, maastoselvityksiin sekä tutkimus- ja kongressimatkoihin. Seura tukee myös hyönteisiin liittyvää harrastustoimintaa myöntämällä apurahoja tarvike- ja välinekuluihin.

Apurahoja myönnetään hyönteisaiheisiin ja muihin niveljalkaisiin (hämähäkkieläimet, äyriäiset ja tuhatjalkaiset) liittyviin hakukohteisiin.

Apurahaa voi hakea, vaikka ei olisikaan seuran jäsen. Apurahanhakija, joka ei ole seuran jäsen, voi ensimmäistä kertaa apurahaa hakiessaan liittyä seuran jäseneksi saman kalenterivuoden aikana, jolloin hänen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua sinä vuonna. Mainitse asiasta jäsenlomakkeessa.

Apurahojen haku tapahtuu keväisin.

Hakuohjeet

Hakemus on vapaamuotoinen ja sen enimmäispituus on kaksi (2) sivua. Hakemus voi olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksen tulee sisältää selkeä otsikko, hakijan ja projektin esittely, kuluerittely sekä hakijan pankkitilitiedot. Katso alta tarkemmat ohjeet gradustipendien ja työskentelyapurahojen hakemiseen. Muiden kuin gradustipendien ja työskentelyapurahojen osalta osalta apurahan enimmäismäärää ei ole määritelty.

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan PDF-tiedostoina seuran sähköpostiosoitteeseen info@hyonteisseura.fi otsikolla, joka on muotoa "Apurahahakemus Etunimi Sukunimi". 

Hakemus ja liitteet nimetään seuraavalla tavalla: 

 • "Etunimi Sukunimi Apurahahakemus"
 • "Etunimi Sukunimi Tutkimussuunnitelma"
 • "Etunimi Sukunimi Kuluerittely " 
 • "Etunimi Sukunimi CV"

Gradustipendit

Gradustipendien suuruus on 1000 € ja sitä voi hakea kerran. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi laitetaan enimmäispituudeltaan kolmen sivun tutkimussuunnitelma. Hakemuksessa tulee mainita työn ohjaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja koti-instituutti. Hakemukseen ei tarvitse kuluerittelyjä eikä CV:tä.

Työskentelyapurahat

Työskentelyapurahan suuruus on enintään 2000 euroa ja sitä voi hakea kerran samaan projektiin. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi laitetaan enimmäispituudeltaan kolmen (3) sivun tutkimussuunnitelma sekä enimmäispituudeltaan kahden (2) sivun CV. Hakemukseen ei tarvitse laittaa kuluerittelyä.

Muut hakuohjeet ja myöntöperiaatteet

 • Gradustipendien ja työskentelyapurahojen hakija voi hakea samalla hakemuksella rahoitusta myös matka- ja tarvikekuluihin, jolloin hakemukseen tulee liittää selkeä kuluerittely.
 • Kongressimatkoihin apurahaa hakevilla täytyy olla paikan päällä esitelmä tai posteri.
 • Hakijan tulee viipymättä ilmoittaa seuran sihteerille (info@hyonteisseura.fi), mikäli on hakenut ja saanut apurahaa samaan tarkoitukseen muualta, ja vetää hakemuksensa pois.
 • Apurahaa ei myönnetä kolmannen osapuolen palkkaukseen tai palkkioihin.
 • Apurahaa ei myönnetä ruokakuluihin.
 • Hakija voi hakea apurahaa peräkkäisinä vuosina.
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen jakaminen

Myönnetyt apurahat julkistetaan kevään vuosikokouksessa. Apurahan saajan toivotaan saapuvan paikalle vuosikokoukseen. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Apurahat laitetaan maksuun mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.

Apurahansaajia voidaan pyytää esitelmöimään seuran hyönteisiltaan.