Vuonna 2022 jaetut apurahat

Vuonna 2022 Suomen Hyönteisseura jakoi apurahoja yhteensä 10 870 € seuraaville henkilöille:

  • Patrick Heidbreder 1500 € väitöskirjaan: kekomuurahaisten genomin tutkimukseen
  • Matti Leponiemi 730 € kongressiosallistumiseen: International Congress of Entomology in Helsinki, Finland
  • Olli Loukola 1500 € kongressiosallistumiseen: International Society for Behavioral Ecology Congress in Stockholm, Sweden
  • Matias Mustonen 1000 € selvitystyöhön: maasiirojen kartoitus Suomessa
  • Tapani Neuvonen 940 € kongressiosallistumiseen: International Symposium on Syrphidae in Barcelonette, France
  • Ina Satokangas 900 € kongressiosallistumiseen: Congress of the European Society for Evolutionary Biology in Prague, Czech
  • Ella Sippola 1300 € väitöskirjaan: Bat ectoparasites and the potential pathogens associated with them
  • Anna Välkki 2000 € tutkimustyöhön: Kasviyhteisön monimuotoisuuden vaikutus niveljalkaisten runsauteen ohrapellolla (Twinwin-hanke)
  • Joona Hirvensalo 1000 € pro graduun: Nokkosen perhosten parasitoidit: loiskillan rakenne ja siihen vaikuttavat tekijät