Hyönteishavaintojen tallentaminen

Isokimalaiskärpänen (Bombylius major) on näyttävä kevään kärpäslaji. Kuva: Jani Järvi

Oletko tehnyt hyönteishavainnon, jonka haluaisit tallentaa digitaalisesti jonnekin? Hienoa! Hyönteishavaintojen tallentaminen palvelee Suomen luonnon tuntemusta ja on erinomainen harrastus.

Hyönteishavainnot kannattaa aina tallentaa Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämän Suomen Lajitietokeskuksen havaintotietokantaan, jotta havaintojen sisältämää tietoa voidaan hyödyntää esim. tutkimuksessa, opetuksessa ja uhanalaisuusarvioinneissa. Facebook-ryhmiin ja muualle sosiaaliseen mediaan päätyvät havainnot eivät kerrytä tietoa, jota niistä olisi hyödynnettävissä, joten tallennathan havaintosi somen lisäksi myös Lajitietokeskukseen joko sen omilla palveluilla tai iNaturalist-sovelluksen kautta.

Suomen Lajitietokeskus - kattava havaintopalvelukokonaisuus

Suomen Lajitietokeskus kokoaa, jakaa ja ylläpitää suomalaista lajitietoa. Lajitietokeskus tarjoaa harrastajien käyttöön Vihko-havaintopalvelun sekä verkossa että mobiilisovelluksena. Lisäksi yksittäisiä havaintoja voi tallentaa myös Löydös-lomakkeen kautta ilman kirjautumista. Lajitietokeskuksen havaintojen tallennuspalvelut:

iNaturalist Suomi - yhteisöllinen havaintosovellus

iNaturalist on Yhdysvalloissa alkunsa saanut luontoharrastajien havaintopalvelu, johon voi kirjata omia kuvallisia lajihavaintojaan ja jossa havaintojen tunnistamiseen saa apua tekoälyltä ja muilta käyttäjiltä. iNaturalist Suomi on osa kansainvälistä iNaturalist-verkostoa, ja Suomen kansallisesta jäsenyydestä vastaa Suomen Lajitietokeskus. iNaturalistiin tallennetut havainnot kopioituvat lopulta myös Suomen Lajitietokeskukseen. Linkit iNaturalist-sovelluksiin ja nettiselainversioon: