Vuonna 2020 jaetut apurahat

Vuonna 2020 Suomen Hyönteisseuran edeltäjäseurat jakoivat apurahoja alla olevan mukaisesti.

Suomen Hyönteistieteellinen Seura jakoi yhteensä 10 135 € seuraaville henkilöille:

 • Sanja Hakala, 940 €: Osallistuminen tieteellisen kongressiin Ranskassa
 • Wenfei Liao, 500 €: Osallistuminen XXVI Kansainväliseen entomologikongressiin Helsingissä
 • Meri Lähteenaro, 500 €: Osallistuminen XXVI Kansainväliseen entomologikongressiin Helsingissä
 • Timo Piepponen, 950 €: International Firefly Symposium Portugalissa
 • Juha Pöyry, 1000 €: Future of Butterflies in Europe Hollannissa
 • Otso Valkeenniemi, 950 €: International Firefly Symposium Portugalissa
 • Stephen Venn, 695 €: Osallistuminen XXVI Kansainväliseen entomologikongressiin Helsingissä
 • Janika Ahola, 500 €: Kalattomien pienvesien sulkahyttyset – lajien havaittavuus, esiintyminen ja runsaus Metsä-Lapin alueella
 • Esko Karvinen, 500 €: Lämpötilan vaikutus tunturimittarin ja hallamittarin populaatiodynamiikkaan
 • Niina Kiljunen, 500 €: Äkämäsääskien (Cecidomyiidae) monimuotoisuus Suomessa DNA-viivakoodien valossa
 • Inkeri Markkula, 600 €: Hyppyhäntäiset DNA-viivakoodikirjastoon: osallistuminen kurssille: ”Integrative taxonomy”
 • Liisi Matilainen, 500 €: Hyönteisten monimuotoisuuden määrittäminen
 • Kaisa Nikku, 500 €: Kimalaisten lajimäärän ja populaatiokoon määrittämistä Jyväskylässä
 • Marko Tähtinen, 750 €: DNA-viivakoodikirjasto Venäjän Taka-Baikalian perhosfaunan tutkimuksen pohjaksi ja geneettiseen vertailuun suomalaiseen FinBOL DNA-kirjastoon
 • Heli Vainio, 750 €: Lantiaisten kolonisaatiotutkimus Örön linnakesaarella: toinen tutkimusvuosi