Vuonna 2021 jaetut apurahat

Vuonna 2021 Suomen Hyönteisseuran edeltäjäseurat jakoivat apurahoja alla olevan mukaisesti.

Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys jakoi yhteensä 12 210 € seuraaville henkilöille:

 • Torgny Backman 1000 € pro gradu -työhön: Farmland invertebrates and grazing of cattle in Finland
 • Sander Bot 1960 € selvitystyöhön: Collecting Hoverflies in Lapland
 • Aleksi Elovaara 500 € pro gradu -työhön: Syzeuctus-suvun (Hymenoptera, Ichneumonidae) lajikuvaukset
 • Sami Karjalainen 1200 € kirjaprojektiin: Keräysmatkat Suomen hyppyhämähäkit (Salticidae) kirjaa varten
 • Kari Kaunisto 2000 € tutkimustyöhön: Hyönteisten suolistomikrobiston ajallinen vaihtelu
 • Minna Kohonen 1500 € pro gradu -työhön: Kontukimalaisen leviämishistoria ja tunnistaminen Suomessa
 • Pasi Sihvonen 1200 € kongressipuhujan matka- ja majoituskulut: International Congress of Entomology
 • Mikko Tiusanen 650 € tutkimustyöhön: The Bug-Network
 • Varpu Vahtera 1500 € tutkimustyöhön: Wolbachia-endosymbiontit ruskojuoksiaisilla
 • Heli Vainio 700 € tutkimustyöhön: Lantiaisten kolonisaatiotutkimus Örön linnakesaarella: kolmas tutkimusvuosi

Suomen Hyönteistieteellinen Seura jakoi yhteensä 9 100 € seuraaville henkilöille:

 • Anna Antinoja 3000 €: Ötökkäakatemian toiminta
 • Lotta Kaila 2500 €: Kukkakärpästen toukkien altistuminen kasvinsuojeluaineille kasvustoissa, joita ei mielletä pölyttäjiä houkutteleviksi.
 • Jari Kouki 1600 €: Metsien mikrovesitaskujen merkitys hyönteislajistolle: boreaaliset metsät globaalissa vertailussa.
 • Ari Järvinen 1000 €: Loispistiäisten lajikirjo rypsin ja härkäpavun sekaviljelmillä.
 • Jaakko Kuurne 500 €: Mitokondriomuuntelu suomalaisilla kekomuurahaislajeilla.
 • Betty Marjamäki 500 €: Ilmastonmuutoksen vaikutukset yöperhosten biomassaan sekä yksilö- ja lajirunsauteen, sekä biomassan vaikutus lintujen pesimämenestykseen.