Hyönteiskirjallisuus

Tälle sivulle on kerätty listaa kotimaisesta hyönteiskirjallisuudesta, jonka avulla pystyy perehtymään tarkemmin eri lajiryhmiin ja hyönteisharrastukseen sekä hyönteisiin yleisesti. 

Eri hyönteisryhmistä on 2000-luvun aikana julkaistu huipputasoisia kirjoja, joiden avulla lajien määrittäminen onnistuu helposti ja jotka osaltaan innostavat uusia harrastajia hyönteisten pariin. Uudempien kirjojen lisäksi Suomen hyönteislajistosta on olemassa paljon englanninkielisiä artikkeleita alan julkaisusarjoissa, kuten Entomologica Fennicassa ja Sahlbergiassa.

Suomalaista hyönteiskirjallisuutta. Kuva: Jani Järvi.

Yleisteokset:

Chinery, M. (suom. Huldén, L., Kaila, L. & Silfverberg, H.) 2009: Euroopan hyönteisopas. — Otava. 320 s.

Jalas, I. 1970: Perhostenkeräilijän opas. — Otava. 268 s.

Järvi, J., Lähteenaro, M. & Sihvonen, P. 2020: Suomen hyönteiset – Lahkojen tunnistusopas. — Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Helsingin yliopisto. Helsinki. 56 s.

Kaaro, J. 1992: Hyönteisharrastajan opas. — Tammi. 186 s.

Karjalainen, S. 2017: Rantojen hyönteiset. — Docendo. 192 s.

Kaunisto, K. & Rinne, V. 2021: Hyönteisiä Suomen luonnossa. — Otava. 160 s.

Krogerus, H. (toim.). 1985: Suomen eläimet 4. Hyönteiset. — Weilin+Göös. 344 s.

Luoto, L. 2021: Ötökät lähiluonnossa. —  ReadMe.fi. 400 s.

Olsen, L-H. (suom. Jani Kaaro). 2017: Pikkuötökät talossa ja puutarhassa. — Gummerrus. 276 s.

Saalas, U. 1914: Nuoren Hyönteistieteilijän opas. — WSOY. 163 s.

Saalas, U. 1949: Suomen metsähyönteiset sekä muut metsälle vahingolliset ja hyödylliset eläimet. — WSOY. 719 s.


Lajiryhmät:

Forsman, D. & Vesikko, O. 2012: Päiväperhoset Suomen luonnossa. — Otava. 237 s.

Haarto, A. & Kerppola, S. 2007: Suomen kukkakärpäset ja lähialueiden lajeja – Finnish Hoverflies and some species in adjacent countries. — Suomen ympäristökeskus. 647 s.

Linnavuori, R. 1966-69: Nivelkärsäiset - Hemiptera I-IV. — WSOY.

Karjalainen, S. 2002: Suomen hyppyhämähäkit. — Docendo. 272 s.

Karjalainen, S. 2020: Suomen leppäkertut. — Docendo. 255 s.

Karjalainen, S. & Hämäläinen, M. 2013: Neidonkorennot - Demoiselle Damselflies. — Caloptera. 223 s.

Karjalainen, S. 2010: Suomen sudenkorennot (uudistettu laitos). — Tammi. 222 s.

Karjalainen, S. 2009: Suomen heinäsirkat ja hepokatit. — Tammi. 207 s.

Mikkola, K. & Jalas. 1977: Suomen Perhoset: Yökköset 1. — Suomen Perhostutkijain Seura. 255 s.

Mikkola, K. & Jalas. 1979: Suomen Perhoset: Yökköset 2. — Suomen Perhostutkijain Seura. 303 s.

Mikkola, K., Jalas, I. & Peltonen, O. 1985: Suomen Perhoset: Mittarit 1. — Suomen Perhostutkijain Seura. 260 s.

Mikkola, K., Jalas, I. & Peltonen, O. 1989: Suomen Perhoset: Mittarit 2. — Suomen Perhostutkijain Seura. 280 s.

Murtosaari, J. 2019: Suomen päiväperhoset ja sudenkorennot. — Docendo. 255 s.

Parkkinen, S., Paukkunen, J. & Teräs, I. 2018. Suomen kimalaiset. — Docendo, 176 s.

Pohjoismäki, J., Haarto, A. & Kakko, I. 2023: Suomen petokärpäset sukulaisineen - opaskirja lajien määrittämiseen, biologiaan ja uhanalaisuuteen. — Hyönteistarvike Tibiale Oy. 296 s.

Rintala, T., Alroth, P. & Kumpulainen, T. 2014: Suomen verkkosiipiset. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 184 s.

Rintala, T. & Rinne, V. 2010: Suomen luteet. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 352 s.

Roslin, T. & Heliövaara, K. 2009: Suomen lantakuoriaiset - Opas santiaisista lantiaisiin. — Gaudeamus. 244 s.

Saarinen, K. & Jantunen, J. 2013: Päiväperhoset matkalla pohjoiseen. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 248 s.

Saarinen, K., Aarnio, H., Jantunen, J., Ojalainen, P. & Haahtela, T. 2019: 100 suomalaista perhosta. — Gummerus. 240 s.

Salokannel, J. & Mattila, K. 2018: Suomen vesiperhoset. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 448 s.

Seppänen, E. J. 1954: Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. — WSOY. 414 s.

Silvonen, K., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2014: Suomen päivä- ja yöperhoset -maastokäsikirja. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 820 s.

Silvonen, K., Kulmala, K., Waselius, P. & Silvonen, J. 2024: Suomen perhoset ja toukat 1 : opas lajien kehitysvaiheiden tunnistamiseen, elintapoihin ja kasvatukseen. — Hyönteistarvike TIBIALE Oy. 648 s.

Söderman, G. & Leinonen, R. 2003: Suomen mesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus. — Tremex Press Oy, Helsinki. 420 s.