Vuonna 2023 jaetut apurahat

Vuonna 2023 Suomen Hyönteisseura jakoi apurahoja yhteensä 27 370 € seuraaville henkilöille:

 • Mikael Englund 1000 € matka-apurahaan: SEL the 23rd European Congress of Lepidopterology, France
 • Kiia Karhukorpi 1000 € pro graduun: Soiden ennallistamisen pitkäaikaisvaikutukset maakiitäjäisten monimuotoisuuteen
 • Pekka Niemelä ja Seppo Koponen 520 € artikkelin julkaisuun: Carl Gustaf Mannerheim Pohjois-Amerikan entomologisten tutkimusten tieteenhistoriallinen merkitys
 • Heli Vainio, Jyrki Lehto ja Petri Metsälä 750 € selvitystyöhön: Keväinen lantakuoriaisretki Ahvenanmaalle
 • Stiina Vinnenmaa 2000 € pro graduun ja sen kuluihin: Suomen ruusuilla (Rosa) kehittyvien Megastigmus-täpläkiilupistiäisten kartoitus ja lajintunnistus morfologian ja DNA-viivakoodauksen avulla
 • Wendy Moia 1000 € pro graduun: Pollinators’ diversity and susceptibility to traffic pollution in Finland
 • Juha-Matti Ovaskainen 1000 € pro graduun: Hydromorfologisen muuntuneisuuden vaikutus metsäpurojen ja -jokien pohjaeläinyhteisöihin
 • Saana Palmu 1500 € pro graduun ja sen kuluihin: Kirjanpainajan (Ips typographus) tuhokohteet ja leviäminen luonnonsuojelualueilta ympäröiviin metsiin Etelä-Suomen alueella
 • Francesco Sorrentino 1500 € väitöskirjatutkimukseen: Atmospheric pollution and climate change: Challenges for plant-insect interactions, mediated by chemical signals in organic farming
 • Henna Kultalahti 1000 € pro graduun: Muurahaisten viruskirjon kartoittaminen
 • Zowi Oudendijk 600 € väitöskirjatutkimukseen: Studying de novo synthesized pyrazines as chemical defence in Arctiinae species from Kilpisjärvi, Finland
 • Riikka Tynkkynen 1000 € pro graduun: Sukulaisvalinnan merkitys ruskomäntypistiäisen (Neodiprion sertifer) toukkien petopuolustuksessa
 • Laura Haikonen 1000 € pro graduun: Muurahaisten kyky hyödyntää mäntypistiäistoukkien puolustuseritteitä itselääkinnässä sieni-infektiota vastaan
 • Jonna Helli 1000 € pro graduun: Kimalaiset antropogeenisen saastumisen mittareina Suomessa
 • Veera Kohtamäki 1000 € pro graduun: Sammalten vaikutus pohjaeläinten kuivuudesta selviämiseen virtavesissä
 • Max Koistinen 1000 € pro graduun: Predation by the invasive waterfrogs (Pelophylax) in Finland
 • Wenfei Liao 2000 € matka-apurahaan: XXVIIth International Congress of Entomology, Japan
 • Tapani Neuvonen 1000 € pro graduun: Savulattareiden (Platypezidae: Microsaniinae) tuntemattoman biologian selvittäminen ja foreettisten punkkien DNA-viivakoodaus
 • Jenna Palttala 1000 € pro graduun: Tummahäränsilmä (Maniola jurtina) lentometaboliamittaukset ja niiden vertailu kahdessa erityyppisessä elinympäristössä
 • Anni Palvi 2000 € tutkimustyöhön: Ilmastonmuutoksen aiheuttaman lumipeitteen ja lämpötilojen muutosten vaikutukset minttukuoriaisten (Chrysolina polita) talvehtimiseen
 • Suvi Sutinen 2000 € tutkimustyöhön: Kolopesivien myrkkypistiäisten (Aculeata) isäntä-loissuhteiden selvittäminen
 • Silja Töyrylä 1000 € pro graduun: Nuorien ja vanhojen muurahaiskuningattarien muistin ja oppimiskyvyn vertailu
 • Vahtera Varpu 1500 € tutkimustyöhön: Kahden sympatrisen Ethmostigmus-juoksujalkaisen erilaistunut ravinnonkäyttö Bismarck-saarilla