Vuonna 2024 jaetut apurahat

Vuonna 2024 Suomen Hyönteisseura myönsi apurahoja yhteensä 29 593 € seuraaville henkilöille:

 • Vili Jormanainen 1000 € pro graduun: Suomen kaksisiipisten pölyttäjien levinneisyys ja diversiteetti
 • Juuso Paappanen 2800 € tutkimukseen: Cyanopterus-, Atanycolus- ja Dolichomitus-kätköpistiäissukujen (Hymenoptera, Ichneumonoidea) taksonominen tutkimus
 • Hannu Saarenmaa 1200 € tutkimukseen: Perhostieteellinen tutkimusmatka Mongoliaan
 • Emil Österman 1000 € pro graduun: Loispistiäisten (Ichneumonidae: Pimplinae) paikallinen lajirikkaus Ugandan sademetsissä
 • Katariina Hakola 1000 € pro graduun: Kyttyrälohi-invaasion vaikutukset arktisten jokien ravintoverkkoihin
 • Liina-Lyydia Jämsä 1000 € pro graduun: Missä olosuhteissa huijaaminen kannattaa? Isäntäpuun puolustusyhdisteiden vaikutus ruskomäntypistiäistoukkien yhteistyöhön ja panostukseen petopuolustuksessa
 • Anna Elpida Karellou 1000 € pro graduun: Dead wood insects: Finding the key to successful long-term monitoring
 • Hanna Kokko 1000 € pro graduun: Miten maan pinnalla tavattavan hyppyhäntäislajiston monimuotoisuus eroaa metsitettyjen peltojen ja tavanomaisten talousmetsien välillä?
 • Inari Kuitunen 1000 € pro graduun: Erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen isäntäkasvin, - lehtovirmajuuren (Valeriana excelsa) runsaus ja esiintyvyys Pirkanmaan niityillä
 • Heidi Niemi 1000 € pro graduun: Metsän iän ja häiriintymättömyyden vaikutus muurahaisyhteisöihin
 • Iida Ojala 1000 € pro graduun: Arktisten jokien pohjaeläimistö muutoksessa: menneet ja tulevat uhkakuvat
 • Wenfei Liao 2000 € tutkimukseen: How do chemical compounds related to water colour affect diving beetle (Coleoptera: Dytiscidae) assemblages in urban ponds?
 • Theophilus Alale 1000 € matka-apurahaan: NordTick -konferenssi, Nyborg, Tanska
 • Riikka Elo 650 € tutkimukseen: Sammalpunkkien ja muiden maaperäeläinten keräysmatka Enontekiölle
 • Miikka Friman 355 € matka-apurahaan: Ichneumonidae-työpaja Norjassa, Stavangerin lähellä
 • Niina Kiljunen 2160 € matka-apurahaan: 9th International Barcode of Life -konferenssi, Belem, Brasilia
 • Seppo Koponen 1000 € matka-apurahaan: 34th European Congress of Arachnology, Rennes, Ranska
 • Sarlotta Laakkonen 1328 € pro graduun: Välkeväri - Perhosen takasiipien värin vaikutus saalistajalta selviämiseen
 • Olli Loukola 1000 € matka-apurahaan: Insect Spatial Awareness and Environmental Manipulation Workshop, Edinburgh, Skotlanti
 • Inkeri Markkula 650 € tutkimukseen: Hyppyhäntäisten ja muiden maaperäeläinten keräysmatka Enontekiölle
 • Jyrki Muona 2000 € matka-apurahaan: 9th International Conference on Fossil Insects, Arthropods & Amber, Xi'an, Kiina
 • Saku Mäki-Ikola 1000 € pro graduun: Perhosyhteisöjen rakenne suhteessa paikallisiin ympäristöoloihin Pallastunturin alueella
 • Tapani Neuvonen 1450 € matka-apurahaan: Fly School -kurssi, Costa Rica
 • Zowi Oudendijk 2000 € matka-apurahaan: 27th International Congress of Entomology, Kyoto, Japan