Joulukuun hyönteisillan kuulumisia

14.12.2022

Joulukuun hyönteisillassa hyönteisseuran hallituksen jäsenet Juho Paukkunen ja Veikko Yrjölä pitivät esitykset vuoden 2022 kesäretkestä ja jäsenkyselyn tuloksista.

Kesäretki tehtiin 31.7. Helsingin ulkosaariston Isosaareen ja retkelle osallistui yhteensä 13 hyönteisharrastajaa. Suomen Lajitietokeskukseen tallennettujen havaintojen perusteella retken aikana havaittiin yhteensä 25 lajia perhosia, 23 lajia kovakuoriaisia, 32 lajia luteita, 45 lajia pistiäisiä ja muista ryhmistä muutamia lajeja. Kaikkia retkellä havaittuja lajeja ei oltu vielä tallennettu havaitsijoiden puolesta Lajitietokeskukseen, joten todellisuudessa havaitut lajimäärät olivat ilmoitettuja suurempia.

Perhosista silmälläpidettävä (NT) helmihopeatäplä oli hyvä havainto. Perhoslajistossa oli nähtävissä paljon vaeltajalajeja, kuten gammayökkösiä ja amiraaleja. Havaituista kovakuoriaisista voidaan mainita myskijäärä, joka on näyttävä laji kokonsa puolesta, ja tarhasylkikuoriainen, joka on vasta 2010-luvun alussa löydetty Suomesta. Ludelajeista retkellä havaitut korentolude ja koipeloinen ovat kumpikin silmälläpidettäviä (NT). Pistiäisistä esimerkiksi Helsingissä harvinaisia lajeja olivat muun muassa Lapissa runsaammat pohjankoloampiainen, pohjankärpäshukka, merenrantahietikoilla esiintyvä kampavainupistiäinen sekä melko vähälukuiset ja harvinaiset pikkuverimehiläinen ja rusopikkuampiainen. Muista niveljalkaisryhmistä tehdyistä havainnoista voidaan mainita sirppihepokatti, joka on äskettäin Suomeen levinnyt laji.

Juhon pitämän kesäretkiesityksen voi ladata täältä. Esitys sisältää listat kaikista havaituista lajeista.

Juho Paukkunen esittelemässä kesäretken tuloksia. Kuva: Heidi Viljanen.

Jäsenkyselystä arvokasta tietoa seuran toiminnan kehittämiseen

Jäsenkyselyyn kertyi vastauksia 91 kappaletta. Tulosten perusteella jäsenistö on vastausten perusteella tiivistetysti keski-ikäistä, miesvaltaista ja pitkän linjan hyönteisharrastajia. Jäsenistöstä suurin osa harrastaa hyönteisiä keräämällä, määrittämällä ja valokuvaamalla niitä, ja kiinnostus kohdistuu jäsenistön keskuudessa laajasti eri hyönteislahkoihin ja muihin niveljalkaisryhmiin, mikään ryhmä ei nouse ylitse muiden.

Jäsenkyselyn tulokset kertovat hienosti, miten seuran jäsenistö on levittäynyt koko maan alueelle.
Jäsenistön toiveet seuran toiminnan suhteen ovat kyselyn mukaan pitkälti senmukaisia, joita seura jo nykyisellään tarjoaa.

Seura tahtoo kiittää kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita arvokkaista vastauksista!

Veikon koostamia jäsenkyselyn tuloksia voi selata täältä.

Veikko Yrjölä esittelemässä jäsenkyselyn tuloksia. Kuva: Heidi Viljanen.