Tammikuun hyönteisillan kuulumisia

31.1.2023

Tammikuun hyönteisillassa tutkija FT Kari Kaunisto Turun yliopistosta esitelmöi Suomen hyönteislajiston muutoksista. Kari käsitteli esityksessään hyönteisten muutoksiin vaikuttavia syitä ja mekanismeja, ja kävi läpi listan hyönteislajeista, jotka ovat viime aikoina saapuneet maahamme uusina tulokkaina tai joiden runsauksissa ja levinneisyyksissä on tapahtunut muutoksia.

Karin esitelmä herätti paljon kommentteja sekä kysymyksiä ja sai aikaan runsasta keskustelua yleisön keskuudessa.

Karin esitys veti museon Aleksanteri-salin täyteen yleisöä.

Karin ja Veikko Rinteen yhdessä kirjoittama kirja Hyönteisiä Suomen luonnossa (Otava 2021) toimi esityksen pohjana. Idean kirjan tekemiseen Kari oli saanut entisen biologian opettajansa ehdotuksesta ja ideasta innostuttuaan kirjaprojektiin oli lähtenyt mukaan myös kollega Veikko Turun yliopistosta.

Karin esittelemä paperitoukka on yksi esimerkki Suomelle uusista hyönteislajeista. Lajia on havaittu Suomesta ensimmäisen kerran 2010-luvulla.

Karin esitelmästä esimerkkilajeina Suomen hyönteislajiston muutoksista voidaan mainita vieraslajit paperitoukka ja mäntyvaltari, jotka ovat saapuneet maahamme ihmisen mukana. Tulokaslajeista, eli omin avuin maahamme päätyneistä lajeista, voidaan mainita lännenkirsikorento, joka löydettiin Ahvenanmaalta ensimmäisen kerran vuonna 2020. Ilmaston lämpenemisen myötä runsastuneita, aiemmin harvinaisia, lajeja ovat muun muassa herhiläinen ja häiveperhonen, ja lisäksi lämpeneminen on osaltaan saattanut vaikuttaa myös uusien vaeltajalajien ilmestymiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi keisarikorento ja kiertokiitäjä.

Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista, eli lajeista, joiden esiintymisalueissa ja yksilömäärissä on tapahtunut vähenemistä, Kari kertoi muun muassa suokirjosiivestä, viherukonkorennosta, palosirkasta ja muurahaissinisiivestä. Suokirjosiiven kohdalla soiden kuivatus on vaikuttanut lajin esiintymiseen erittäin haitallisesti, vesistöjen rehevöityminen ja umpeenkasvu puolestaan on hankaloittanut viherukonkorennon elinoloja ja paahdeympäristöjen väheneminen taas on kaventanut palosirkan ja muurahaissinisiiven elintilaa Suomessa.

Vieraslajit, kuten ruudulla esiteltävä mäntyvaltari, ovat usein generalisteja, jotka pärjäävät monenlaisissa elinympäristöissä ja esimerkiksi useilla ravintokasveilla.

Karin esityksen voi selata täältä.